Mõttetalgud nr 108.05.14 viisime läbi esimese mõttetalgu. Kutsutud oli terve kooli personal, kohale tuli 18. Tegevuse eesmärgiks oli koostöö harjutamine ja õppetöö parendamiseks ideede leidmine.

Meetodina kasutamise mõttesõela. Töö korraldamiseks koostasime juhendi.

Rühmade parimad mõtted panime veebipõhisele hääletusele.


Jätkuna planeerime teist mõttetalgut, kus tegeleme hääletuse võitnud ideede rakendustega.

Pilt mõttetalgutelt 08.05.14

Õppenõukogu teavitamine


24.04 toimunud õppenõukogus tutvustasime mõtteid uue õppemeetodi vajadusest ja väljatöötamisest ning kutsusime kõiki, kes tunnevad tahtmist ja jõudu kaasaaitamiseks, üles selles osalema.
Vajaduseks on õppe elulisemaks muutmine, õppekava lihtsustamine läbi erinevate ainete lõimise (näiteks ilmingupõhisus), täiskasvanud õppija oskuste ja teadmiste senisest suurem kasutamine.