Ilmingupõhise õppega tutvumine


Oleme Avega uurinud Soome Otava Opisto ilmingupõhist õpet ja teinud sellest mitu kokkuvõtet, mida on plaanis tutvustada meie õpetajatele, kes soovivad uue õppemeetodi väljatöötamises kaasa lüüa. Üleskutse arendusrühma koostamiseks teeme 24.03 toimuvas õppenõukogus.

Otava Opisto ilmingupõhist õpet kirjeldav juhendmaterjal on ka internetist leitav: SIIT