Mõttetalgud nr 2

06.04.2014 viisime läbi mõttetalgu nr 2. Tegelesime eelmises etapis kolme enim hääli saanud ideega:
  • VÕIMALDAME ÕPPIJAIL VALIDA OSALIST KOORMUST JA LÄBIDA ÕPET PIKEMA AJA JOOKSUL;
  • HAKKAME LÄBI VIIMA ÕPPIMA ÕPPIMISE KURSUST;
  • KATSETAME ILMINGUPÕHIST ÕPET.
   Eesmärgiks oli paika panna ideede realiseerimiseks vajalikud sammud. Töö oli jällegi organiseeritud vastavalt selle tarbeks loodud juhendile.

 
Pilt mõttetalgutelt 04.06.14

Osalise koormusega õppimise realiseerimine


Õppima õppimise kursuse realiseerimine
 

Ilmingupõhise õppe realiseerimine

Kommentaare ei ole: