TTG digiõpe

Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumis (TTG) on e-õppe sünonüümina kasutusele võetud digiõppe mõiste. Eesmärgik on eristada õppetööd, mis oma lahenduselt erineb teistest antud kooli omadest.
TTG digiõpe tähendab kombineeritud õppetööd, kus kontakttunnid on kombineeritud veebipõhise kaugõppega. Protsentuaalselt väljendudes toimub 75% tegevustest interneti vahendusel (õppematerjalid, enesekontrollimise testid, jooksvad ülesanded)  ning ülejäänud 25% lähiõppes (ainetunnid, konsultatsioonid, arvestuslikud tööd). Praktikas tähendab see palju iseseisvat tööd ja ühte koolipäeva nädalas.


Õppeainetest eesti keel, kirjandus, matemaatika, kunstiajalugu, ajalugu ja valikained toimuvad terve õppeaasta jooksul, ülejäänud tsükli põhimõttel poolaasta kaupa. Võõrkeelte valikus on inglise, vene ja saksa keel. Valikainete valikus on soome keel, majandus- ja arvutiõpetus. Meie tunniplaaniga saab tutvuda järgmisel lingil (digiõppeklassi paralleelitähis on "E"): http://www.tg.edu.ee/tunniplaan/
Peamised õpiülesanded kirjeldatakse ja esitatakse virtuaalses õppekeskkonnas Moodle, mida haldab Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA). Lisaks on kasutusel ka õpetajate oma kodulehed ja/või blogid. Kursuste ülesehituse ühtlustamiseks ja selleks, et need sisaldaksid vaheldusrikkaid materjale, on välja töötatud vastav kord, mille täitmist jälgivad kooli haridustehnoloog koostöös õppejuhtidega.Esimene TTG digiõppe klass avati 2012/13. õppeaastal.  Tegemist oli gümnaasiumi esimese klassiga, mis kandis tähist 10E ja kuhu võeti õppima 36 õppijat. 2014/15. õppeaastaks on jõutud nii kaugele, et digiõppe võimalus on terve gümnaasiumiastme ulatuses. Avatud on kuus klassikomplekti ja neis õpib 213 õppijat: kümnendas kolm; üheteistkümnendas kaks; kaheteistkümnendas üks paralleelklass. 


Kommentaare ei ole: